Helsepersonell
Kundeservice 800 87 100
Søk

Cookies allowed

Cookies have been allowed

×

HVORFOR STIKKE NÅR DU KAN SKANNE?*

Meld deg på interesselisten, om du ønsker å bli blant de første som mottar informasjon når FreeStyle Libre-systemet kan kjøpes fra vår webshop i løpet av første kvartal 2016.

Med vennlig hilsen

Abbott Diabetes Care

Meld deg på her!

*Skanning av sensoren krever ikke bruk av lansett. En fingerstikktest med den innebygde blodsukkermåleren kreves når glukosenivåene endres raskt, ettersom glukosenivåene i interstitialvæsken kanskje ikke gjenspeiler glukosenivåene korrekt eller om systemet rapporterer lav eller synkende glukoseverdi, eller når symptomene ikke stemmer overens med systemavlesningene. FreeStyle Libre glukosemonitoreringssystemet er godkjent for personer over 18 år.
FreeStyle and related brand marks are trademarks of Abbott Diabetes Care, Inc. in various jurisdictions. © Rev 1, NORFSLibre150063, November 2015.