FREESTYLE LIBRE 2 lanseres snart i Norge

FREESTYLE LIBRE 2, MED valgfrie SANNTIDS GLUKOSEALARMER

FreeStyle Libre 2-systemet åpner for at mennesker med diabetes, spesielt de som trenger glukosealarmer, kan velge hvordan de skal bli varslet når de opplever for lave eller for høye glukosenivåer.

Abbott fortsetter å revolusjonere diabetesbehandlingen, først gjennom FreeStyle Libre og nå gjennom FreeStyle Libre 2 med valgfrie glukosealarmer – begge produktene er designet for å være brukervennlige og tilgjengelige for alle med diabetes for å hjelpe dere med å leve et mer fullverdig og sunnere liv.

FreeStyle Libre 2:

  • Har alle de samme funksjonene som revolusjonerende FreeStyle Libre, men vil nå tilby valgfrie glukosealarmer
  • Er glukosemålingssensoren med lengst brukstid, med opp til 14 dagers utprøvd nøyak tighet uten fingerstikkalibrering*

FreeStyle Libre er verdens mest brukte sensorbaserte glukosemålingssystem**1 – enkelt og tilgjengelig

Hold deg oppdatert om FreeStyle Libre 2 lansering i Norge

ved å følge med på hjemmesiden vår, hvor alle oppdateringer blir publisert.

Gå til FreeStyleDiabetes.no

Hvordan fungerer FreeStyle Libre 2?

FreeStyle Libre 2-systemet bruker Bluetooth-teknologi til å åpne for valgfri alarmfunksjonalitet. FreeStyle Libre 2-systemet har en brukervennlig alarmfunksjonalitet med egendefinerte alarmer for lav glukose og høy glukose, og en teknisk funksjon som varsler brukeren om signaltap (f.eks. når sensoren ikke kommuniserer med avleseren).

Brukeren kan fortsatt lese av FreeStyle Libre 2-sensoren så ofte som de vil for å se glukosenivået sitt, trender og mønstre, og åtte timers historikk.