DU KAN GJØRE DET
UTEN LANSETTER1

FreeStyle Libre 2 er et lite sensorbasert system som gir deg opptil 14 dager med glukoseavlesninger uten fingerstikk2

FreeStyle Libre 2-systemet åpner for at du med diabetes, spesielt deg som trenger glukosealarmer, kan velge hvordan du skal bli varslet når du opplever for lave eller for høye glukosenivåer.

Abbott forsetter å revolusjonere diabetesbehandlingen, nå med FreeStyle Libre 2 med valgfrie glukosealarmer. Produktet er designet for å være brukervennlig og for å hjelpe deg med å leve et mer fullverdig og sunnere liv og som støtte til en forbedret behandling av diabetes.

FreeStyle Libre 2:

  • med valgfrie sanntids glukosealarmer
  • er glukosemålingssensoren med lengst brukstid, med op til 14 dagers utprøvd nøyaktighet uten fingerstikkalibrering*

FreeStyle Libre er verdens mest brukte sensorbaserte glukosemålingssystem**3 – enkelt og tilgjengelig

Del med en venn

LEGEN DIN KAN HENVISE DEG TIL SPESIALISTHELSETJENESTEN FOR VURDERING AV KONTINUERLIG GLUKOSEMÅLER, HVIS DU BENYTTER HURTIGVIRKENDE INSULIN

Hvordan fungerer FreeStyle Libre 2?

FreeStyle Libre 2-systemet bruker Bluetooth-teknologi til å åpne for valgfri alarmfunksjonalitet. FreeStyle Libre 2-systemet har en brukervennlig alarmfunksjonalitet med egendefinerte alarmer for lav glukose og høy glukose, og en teknisk funksjon som varsler deg om signaltap (f.eks. når sensoren ikke kommuniserer med avleseren).

Du kan fortsatt lese av FreeStyle Libre 2 sensoren så ofte som du vil for å se glukosenivået ditt, trender og mønstre og åtte timers historikk.