Helsepersonell
Kundeservice 800 87 100
Søk
×

FreeStyle Libre er refundert i blant annet
Sverige, Danmark, Finland, Belgia, Tyskland,
Frankrike, Sveits, Østerrike og Storbritannia.
Men hva med Norge?

Trykk på «les mer» for brevet og kronologien som gir
deg oversikt over reisen FreeStyle® Libre
har vært på gjennom helse-Norge og hva Abbott
har gjort for at systemet skal bli tilgjengelig på det norske markedet
for å bidra til at personer som behandles med multiinjeksjonsbehandling
med insulin har hensiktsmessige verktøy tilgjengelig,
til en fornuftig kostnad for samfunnet.


Les Mer

NOFSLibre180104/August 2018