Helsepersonell
Kundeservice 800 87 100
Søk
Hjem  >  Leve med diabetes

Leve med diabetes

Selv om du har diabetes kan du få en hverdag med frihet tett opp til et liv uten diabetes. Men det kan kreve en god del viljestyrke og engasjement – regelmessig blodsukkermåling, eventuelt måling av ketonnivået i blodet, analysering av resultatene ved hjelp av dataprogrammer – og råd fra din behandler.

Blodsukkermåling
Blodsukkermåling
Les mer
Måling av ketonnivået i blodet
Måling av ketonnivået i blodet
Les mer
Programvare
Programvare
Les mer
Kontinuerlig glukosemåling
Kontinuerlig glukosemåling
Les mer

Blodsukkermåling

Blodsukkermåling brukes for å måle blodsukkernivået, og gjøres med en blodsukkermåler.

Les mer
Blodsukkermåling

Måling av ketonnivået i blodet

Når kroppen mangler sukker for å få energi til cellene, bryter den ned fett. I denne prosessen danner kroppen også avfallsstoffet keton, som i store doser kan medføre syreforgiftning.

Les mer
Måling av ketonnivået i blodet

Kontinuerlig glukosemåling

Et system for kontinuerlig glukosemåling (CGM) består av en liten sensor som plasseres på huden. Den måler og sender glukoseverdiene automatisk til en mottaker.

Les mer
Kontinuerlig glukosemåling

Programvare

Moderne blodsukkermålere registrerer blodsukkermålingene automatisk i en innebygd elektronisk dagbok, og gir også mulighet for å overføre målingene til en datamaskin der man kan få overblikk over målingene ved hjelp av oversiktlige rapporter og diagrammer.

Les mer
Programvare