FreeStyle Logo FreeStyle Logo small FreeStyle Blood Glucose Meters

Helsepersonell
Kundeservice 800 87 100
Søk

Når den siste desimalen teller

FreeStyle Navigator II!

Til insulinbrukeren Insulinbrukere som har utfordringer eller som krever full kontroll. Systemet er godkjent for bruk av barn (fra 6 år) og voksne.

Brukervennlig system og alarm Innebygd alarm som f.eks. reagerer ved hypoglykemi.

Mottaker Opptil 60 dagers komplett 24 timers glykemisk bilde lagres på mottakeren.

Aktive trendpiler Aktive trendpiler gir trygghet og øyeblikkelig status.

Spesielt utviklet til insulinbrukere
som trenger full kontroll og varsling

Hvorfor er kontinuerlig glukosemåling riktig for deg?

Målinger fra et tradisjonelt blodsukkerapparat er rett og slett øyeblikksbilder av blodglukosenivået ditt på et bestemt tidspunkt. Dette er godt nok for noen, men ikke for alle. Med kontinuerlig måling av glukosenivået får du se hele bilde av målinger i sanntid - slik at du ikke går glipp av viktige høye og lave nivåer som kan forekomme mellom tradisjonelle blodglukosemålinger. Glukosenivået ditt kan alltid avleses på skjermen, både den faktiske verdien og som en 24 timers linjegrafoversikt.

FreeStyle Navigator II-systemet er utformet som et komplett system Systemet består av FreeStyle Navigator II-sensor, FreeStyle Navigator II-sender & FreeStyle Navigator II-mottaker. FreeStyle Navigator II-systemet har innebygde varsler ved for lavt og for høyt glukosenivå i forhold til anbefalt måleområde.

Komplett bilde som gir glykemisk oversikt

FreeStyle Navigator II-systemet viser glukosverdier i sanntid, minutt for minutt gjennom hele døgnet, og lagrer glukosverdiene kontinuerlig hvert 10. minutt

Dermed får du et fullstendig bilde av utviklingen i glukosverdiene, og endringshastigheten og -retningen vises med trendpiler (se nedenfor). FreeStyle Navigator II-systemet er enkelt å bruke og hjelper
deg med å:

  • Unngå hypoglykemi1.
  • Senke HbA1c (langtidsglukose)2.

 

 

1: Battelino T et al. Effect of continous glucose monitoring in on hypoglycaemia in type 1 diabetes. Diabetes Care, 34(4):785-800 April 2011-.

2: Riveline et al, Assessment of Patient-Led or Physician-Driven Continuous Glucose Monitoring in PatientsWith Poorly Controlled Type 1 Diabetes Using Basal-Bolus Insulin Regimens, DIABETES CARE,
VOLUME 35,page 965 to 971, MAY 2012.

Brukervennlig system

FreeStyle Navigator II-systemet er utformet som et komplett system og består av FreeStyle Navigator II-sensor, FreeStyle Navigator II-sender, FreeStyle Navigator II-mottaker, og kan benyttes sammen med FreeStyle kontrolløsning og FreeStyle Lite-teststrimler.

FreeStyle Navigator-sensoren er utformet slik at den er lett å påføre og ha på seg. Den kan brukes i opptil fem dager. Den påføres enten på baksiden av overarmen eller på magen. Den lille sensoren måler og sender blodsukkerverdiene automatisk både natt og dag i denne perioden. Sensoren har et tynt mikrofilament som går 5 mm ned i huden, der den måler blodsukkeret i vevsvæsken.

Du kan ha på deg sender/sensor-enheten mens du bader eller dusjer. Du kan også svømme med sender/sensor-enheten. Dykk IKKE dypere enn 1 meter (3 fot).

Senderen og mottakeren kan holde kontakten på avstander opptil 30 meter (100 fot) i fri sikt uten blokkeringer. Individuelle erfaringer kan variere avhengig av synsvidden, vegger, trær eller andre blokkeringer i området.

Systemet trenger kun å kalibreres fem ganger i løpet av fem dagers bruk.

Trendpil

Trendpilen for glukose viser deg om glukosenivået ditt er på vei opp eller ned.

 
Trendpil Hva dette betyr

Glukosen øker raskt (mer enn 120 mg/dL per time eller 6,7 mmol/L per time)

Glukosen øker moderat (mellom 60 og 120 mg/dL per time eller mellom 3,3 og 6,7 mmol/L per time)

Glukosen endres gradvis (mindre enn 60 mg/dL per time eller 3,3 mmol/L per time)

Glukosen faller moderat (mellom 60 og 120 mg/dL per time eller mellom 3,3 og 6,7 mmol/L per time)

Glukosen faller raskt (mer enn 120 mg/dL per time eller 6,7 mmol/L per time)