Helsepersonell
Kundeservice 800 87 100
Søk

Oversikt over rapporter
Med FreeStyle Auto-Assist Neo får du en utvidet oversikt over testresultatene i seks lettforståelige rapporter.

Prev Next

1. Øyeblikksbilde

1. Øyeblikksbilde

Rapporten Øyeblikksbilde er et generelt datasammendrag for det angitte datoperiode. Den inneholder også notater for å informere pasientene og helsepersonellet deres om viktige trender i blodsukkerdataene ved å sette ord på dat ene. Opp til 6 notater vises samtidig.

Hvordan brukes FreeStyle Auto-Assist Neo software

Prev Next

Steg 1

Step 1 A

Når programvaren er installert, vises skjermbildet med MENU-siden. Koble til blodsukkermåleren og

Klikk lag Rapporter.

  1. Her kan du velge rapporter og angi rapportparametre.
  2. Velg et bestemt tidsrom, f.eks. de siste fire ukene.
  3. Når rapportparametrene er angitt, kan du velge Skriv ut eller Vis rapportene.

Tiltenkt bruk

FreeStyle Auto-Assist Neo Software er tiltenkt for bruk av pasienter og deres helsepersonell for å hjelpe til i gjennomgangen, analysen og evalueringen av informasjon som testresultater for blodsukker, blodketoner og annen data opplastet fra en måler, slik som insulindoser, som en del av et effektivt helsehåndteringsprogram for diabetes. Programvaren er ikke ment for påvisning eller testing av diabetes mellitus.
Programvaren kan konfigurere måleren til å gi brukeren foreslåtte anbefalinger om insulindoser,basert på data angitt av helsepersonell.

*FreeStyle Auto-Assist Neo-softwaren er beregnet til anvendelse af patienter og deres sundhedspersonale som en hjælp til gennemgang, analyse og evaluering af oplysninger som f.eks. resultater af blodsukkermålinger, blodketonmålinger og andre data, f.eks. insulindoser, uploadet fra en måler, som støtte for et effektivt sundhedsbehandlingsprogram for diabetes. Softwaren er ikke beregnet til diagnosticering af eller screening for diabetes mellitus. Softwaren kan konfigurere måleren til at give brugeren foreslåede anbefalinger om insulindoser baseret på de data, sundhedspersonalet har indtastet.

LAST NED PROGRAMVARE
Tiltenkt bruk

Last ned programvare

Mac, Meter connected

Bruksanvisning

Når du har lastet ned og installert FreeStyle Auto-Assist, trenger du bare å koble kabelen som hører til blodsukkermålen til USB-inngangen på datamaskinen. Programmet starter da automatisk. Systemkrav: En datamaskin som kjører ett av følgende operativsystemer: Microsoft® Windows 7 (32 eller 64 bit), Microsoft® Windows 8 (32 eller 64 bit) eller Microsoft® Windows XP (Service Pack 3).

Last ned programvare