Helsepersonell
Kundeservice 800 87 100
Søk

Oversikt over rapporter
FreeStyle Auto-Assist kan generere rapporter:

Prev Next

1. Øyeblikksbilde

1. Øyeblikksbilde

Rapporten Øyeblikksbilde er en generell oppsummering av data for det spesifiserte dataområdet. Den inkluderer også notater som informerer deg og ditt helsepersonell om viktige trender i blodsukkerdataene ved å sette ord på dataene. Opptil 6 notater kan vises samtidig.

Kun for illustrasjonsformål

Hvordan bruke FreeStyle Auto-Assist Software

Prev Next

Lag rapporter

Step 1 A

Når programvaren er installert, vises skjermbildet med MENU-siden. Koble til blodsukkermåleren

Lag rapporter:

1) Klikk på Opprett rapporter. Her kan du velge hvilke rapporter du vil se. Som standard kan alle rapporter velges. Velg bare de du ønsker.

2) I menyen opprett rapporter kan du velge mellom å opprette en rapport direkte eller velge en bestemt periode, f.eks. de siste to ukene.

3) Hvis du vil forhåndsvise rapportene, klikk på Se på skjermen

Tiltenkt bruk

Programvaren for FreeStyle Auto-Assist, versjon 2.0, er beregnet brukt av personer med diabetes og helsepersonell som en hjelp ved gjennomgang, analyse og evaluering av informasjon, for eksempel blodsukkertestresultater, blodketontestresultater og andre data som er opplastet fra en måler, for eksempel insulindoser og karbohydratdata. Dette bidrar til et effektivt behandlingsprogram for diabetes.Programvaren for FreeStyle Auto-Assist er ikke beregnet på diagnose av, eller screening for diabetes mellitus.

Last ned programvare
Tiltenkt bruk

Last ned programvare

Mac, Meter connected

Bruksanvisning

Når du har lastet ned og installert FreeStyle Auto-Assist, trenger du bare å koble kabelen som hører til blodsukkermålen til USB-inngangen på datamaskinen. Programmet starter da automatisk. Systemkrav: En datamaskin som kjører ett av følgende operativsystemer: Microsoft Windows 7 (32 eller 64 bit), Microsoft Windows Vista (32 eller 64 bit), Microsoft Windows XP (Service Pack 3), Mac OS X Snow Leopard, Mac OS X Lion,

Last ned programvare